همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهرستان گنبد کاووس - بارگاه ملکوتی امام زاده یحیی بن زید علیه السلام

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان گنبد کاووس - بارگاه ملکوتی امام زاده یحیی بن زید علیه السلام

برخی از شهدا

  • شهید امیر اسدی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گلستان
  • شهرستان: گنبدکاووس
  • آدرس گلزار شهدا: استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس، بارگاه ملکوتی امام زاده یحیی بن زید علیه السلام، گلزار شهدا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان گنبد کاووس - بارگاه ملکوتی امام زاده یحیی بن زید علیه السلام
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا