همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهرستان گنبدکاووس، بارگاه ملکوتی امام زاده یحیی بن زید علیه السلام

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان گنبدکاووس، بارگاه ملکوتی امام زاده یحیی بن زید علیه السلام

برخی از شهدا

  • شهید امیر اسدی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گلستان
  • شهرستان: گنبدکاووس
  • آدرس گلزار شهدا: استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس، بارگاه ملکوتی امام زاده یحیی بن زید علیه السلام، گلزار شهدا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان گنبدکاووس، بارگاه ملکوتی امام زاده یحیی بن زید علیه السلام
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا