همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا آقا سیدمهدی آقا

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا آقا سیدمهدی آقا

برخی از شهدا

  • شهید نعمت برشنورد
  • شهید بیژن حقیری
  • شهید تیمور ابراهیمی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: صومعه سرا
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر صومعه سرا - گلزار شهداآقا سیدمهدی آقا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا آقا سیدمهدی آقا
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا