همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا شهر سنگر، مسجد جامع (بازار) شهر سنگر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا شهر سنگر، مسجد جامع (بازار) شهر سنگر

برخی از شهدا

  • شهید جعفر اشجعی فرد
  • شهیدحامد امیری
  • شهید محسن باقری
  • شهید حمیدرضا بزرگی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: سنگر
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر سنگر بازار مسجد جامع گلزار شهدا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا شهر سنگر، مسجد جامع (بازار) شهر سنگر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا