همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا آقا سیدحسن علیه السلام (حسین آباد )

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: آستانه اشرفیه
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر آستانه اشرفیه - گلزار شهدا آقا سیدحسن علیه السلام (حسین آباد )

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا آقا سیدحسن علیه السلام (حسین آباد )
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا