همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا پیله مولا

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا پیله مولا

برخی از شهدا

  • شهید محمدپوریوسفی
  • شهید سیدحسین جلیل زاده
  • شهید قنبر جوادی
  • شهید مصطفی حسینی
  • شهید حسن خوشه چین

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: رشت
  • آدرس گلزار شهدا: گیلان رشت جاده پیر بازار گلزار شهدا پیله مولا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا پیله مولا
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا