همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای اقلیت های مذهبی، اسلامشهر / مرکزی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای اقلیت های مذهبی، اسلامشهر / مرکزی

برخی از شهدا

  • 16 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: اسلامشهر / مرکزی
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان اسلامشهر گلزار شهدای اقلیت های مذهبی، اسلامشهر / مرکزی

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای اقلیت های مذهبی، اسلامشهر / مرکزی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا