همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای بقعه متبرکه دو برادران آقا سیدیحیی و آقا سیدزکریاعلیه السلام

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای بقعه متبرکه دو برادران آقا سیدیحیی و آقا سیدزکریاعلیه السلام

برخی از شهدا

  • شهید علیرضا اکبر دوست سلیمی
  • شهید قاسم اکبر دوست صمیمی
  • شهید مجید تقوی سلیمی
  • شهید رضا عبدی سلیمی
  • شهید قاسم ندیمی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: لاهیجان
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان لاهیجان جاده رودبنه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای بقعه متبرکه دو برادران آقا سیدیحیی و آقا سیدزکریاعلیه السلام
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا