همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزارشهدا - شهیدآباد بابلسر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: مازندران
  • شهرستان: بابلسر
  • آدرس گلزار شهدا: استان مازندران - شهربابل- بندپی غربی روستای شهیدآباد

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزارشهدا - شهیدآباد بابلسر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

گلزارشهدای شهیدآباد