همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا مسجد صاحب الزمان عج آقا سید اوجاق

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا مسجد صاحب الزمان عج آقا سید اوجاق

برخی از شهدا

 • مزار مکرم بزرگی مادر شهید اکبر اسداله زاده و مادربزرگ شهیده حاجیه خانم خوشه چین
 • شهیده سیده رقیه رضازاده
 • شهید غلام حسین شاد
 • شهیده فاطمه شاد
 • شهید تقی شعبانی
 • شهید احمد کواکب الصباح
 • شهید احمد مهدیان

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

 • کشور: ایران
 • استان: گیلان
 • شهرستان: رشت
 • آدرس گلزار شهدا: گیلان رشت جاده پیر بازار سمت راست نرسیده به سه راهی پیر بازار

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا مسجد صاحب الزمان عج آقا سید اوجاق
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا