همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای فخرآباد و روستای چالکش لات لشت نشاء

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای فخرآباد و روستای چالکش لات لشت نشاء

برخی از شهدا

 • مزار پدر شهیداحمد حسین پور ،حاج حسین حسین پور
 • شهید احمد حسین پور
 • شهید احمد محمدی
 • شهید شعبان گاوکار
 • مزار مادر شهید سیدنوری میر محمدی ، سیده منصوره میر محمدی
 • شهیدسیدنوری میر محمدی
 • شهید ایرج رمضانپور
 • شهید فریدون قاسمی خمامی
 • سنگ یادبود جاوید الاثر تقی شمس ماسوله
 • شهید حسن عباسی
 • مزار مادر و پدر شهید حسن عباسی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

 • کشور: ایران
 • استان: گیلان
 • شهرستان: لشت نشاء
 • آدرس گلزار شهدا: گیلان لشت نشاء جاده زیباکنار روستای فخر آباد

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای فخرآباد و روستای چالکش لات لشت نشاء
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا