همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای رباط کریم - امامزاده عماد

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای رباط کریم - امامزاده عماد

برخی از شهدا

  • 71 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: رباط کریم
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان رباط کریم خیابان بخشداری گلزار شهدای رباط کریم - امامزاده عماد علیه السلام

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای رباط کریم - امامزاده عماد
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا