همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای چنداب پاکدشت

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای چنداب پاکدشت

برخی از شهدا

  • 2 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: پاکدشت / چنداب
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان پاکدشت گلزار شهدای چنداب

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای چنداب پاکدشت
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای چنداب

روستای چنداب از روستاهای مهمی است که در قسمت شمال شرقی شهر پاکدشت قرار دارد. مزار شهدای این روستا در ابتدای روستا و در جنب جاده اصلی آسفالته قرار دارد. مزار شهدای چنداب که در قسمتی معین ساخته شده و دارای دو شهید می باشد.