همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم و گلزار شهدای گلنام سپاه قدس گیلان - حسینیه و مزار شهدای گمنام

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: رشت
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر رشت بلوار شهید بهشتی جنب سپاه قدس

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم و گلزار شهدای گلنام  سپاه قدس گیلان -  حسینیه و مزار شهدای گمنام
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا