همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا روستای ازباران شهر آمل

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا روستای ازباران شهر آمل

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: مازندران
  • شهرستان: آمل
  • آدرس گلزار شهدا: استان مازندران شهر آمل جاده آمل فریدونکنار روستای ازباران گلزار شهدای روستای ازباران

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا روستای ازباران شهر آمل
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا