همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای کرشت / پردیس رودهن

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای کرشت / پردیس  رودهن

برخی از شهدا

  • 6 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: پردیس / رودهن
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان پردیس / رودهن گلزار شهدای کرشت رودهن پردیس

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای کرشت / پردیس  رودهن
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا