همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای دزکان، شهریار، روستای دزکان امامزاده سیداحمد

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای دزکان، شهریار، روستای دزکان امامزاده سیداحمد

برخی از شهدا

  • 8 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: شهریار / روستای دزکان
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان شهریار روستای دزکان / گلزار شهدای دزکان، امامزاده سیداحمد

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای دزکان، شهریار، روستای دزکان امامزاده سیداحمد
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا