همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا بقعه امامزاده ابراهیم علیه السلام - شیشه گوراب

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا بقعه امامزاده ابراهیم علیه السلام - شیشه گوراب

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: خشکبیجار
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر خشکبیجار جاده امین آباد به جیرکویه روستای شیشه گوراب

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا بقعه امامزاده ابراهیم علیه السلام - شیشه گوراب
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا