همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای کرشته و عباس آباد شهریار

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای کرشته و عباس آباد شهریار

برخی از شهدا

  • 40 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: شهریار / مرکزی
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان شهریار / مرکزی گلزار شهدای کرشته و عباس آباد

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای کرشته و عباس آباد شهریار
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا