همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شفیع آباد شهریار

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شفیع آباد شهریار

برخی از شهدا

  • 3 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: شهریار / وحیدیه
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان شهریار گلزار شهدای شفیع آباد شهریار

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شفیع آباد شهریار
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا