همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا ی روستاهای لات و کته سر جاده خشکبیجار

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا ی روستاهای لات و کته سر جاده خشکبیجار

برخی از شهدا

  • شهید محمدرضا ریحانی
  • شهدا علی و محمد بامداد پسند

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: خشکبیجار
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان بزرگراه رشت بندر انزلی جاده خشکبیجار بر جاده روستای لات کته سر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا ی روستاهای لات و کته سر جاده خشکبیجار
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا