همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا مسجد جامع ولیعصر عج شهر شفت

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا مسجد جامع ولیعصر عج شهر شفت

برخی از شهدا

  • حسین (مجید)جعفرزاده
  • شهدا مینا جعفرزاده و عباس حسین پرست
  • شهید علی شفیعی
  • شهید حمیدرضا نیکیان

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: شفت
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر شفت بازار گلزار شهدا مسجد جامع ولیعصر عج

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا مسجد جامع ولیعصر عج شهر شفت
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا