همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهر شوشتر - مقام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: شوشتر
  • آدرس گلزار شهدا: استان خوزستان، شهر شوشتر، میدان صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف - گلزار شهدای شوشتر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر شوشتر - مقام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا