همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزارشهدای کمرد بومهن پردیس

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزارشهدای کمرد بومهن پردیس

برخی از شهدا

  • 1 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: پردیس / بومهن
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان پردیس / بومهن گلزارشهدای کمرد بومهن پردیس

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزارشهدای کمرد بومهن پردیس
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا