همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای زیباکنار خشک اسطلخ

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای زیباکنار  خشک اسطلخ

برخی از شهدا

  • شهید ابراهیم نافعی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: زیبا کنار
  • آدرس گلزار شهدا: گیلان زیبا کنار خشک اسطلخ

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای زیباکنار  خشک اسطلخ
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا