همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای صفادشت ملارد - بی بی سکینه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای صفادشت ملارد - بی بی سکینه

برخی از شهدا

  • 246 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: ملارد / صفادشت
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان ملارد گلزار شهدای صفادشت ملارد - بی بی سکینه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای صفادشت ملارد - بی بی سکینه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا