همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای دره شهر، امامزاده عقیل تک مزار - اسلامشهر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای دره شهر، امامزاده عقیل تک مزار - اسلامشهر

برخی از شهدا

  • 19 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: اسلامشهر / دره شهر
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان اسلامشهر گلزار شهدای گلزار شهدای دره شهر، امامزاده عقیل تک مزار - اسلامشهر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای دره شهر، امامزاده عقیل تک مزار - اسلامشهر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا