همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای مسجد و بقعه آقا سیدرضا جاده ماسال شاندرمن

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای مسجد و بقعه آقا سیدرضا جاده ماسال شاندرمن

برخی از شهدا

  • شهیدحسن سلمانی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: ماسال
  • آدرس گلزار شهدا: گیلان ماسال جاده شاندرمن گلزار شهدای مسجدو بقعه آقا سیدرضاعلیه السلام

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای مسجد و بقعه آقا سیدرضا جاده ماسال شاندرمن
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا