همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای احمدآباد مستوفی - اسلامشهر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای احمدآباد مستوفی - اسلامشهر

برخی از شهدا

  • 18 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: اسلامشهر
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان اسلامشهر - گلزار شهدای احمدآباد مستوفی - اسلامشهر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای احمدآباد مستوفی - اسلامشهر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

یاد معلم کوشا و دلسوز مرحوم حسن غلامی گرامی باد.