همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای رامینی شهرستان شهریار، امامزاده شعیب و دانیال

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای رامینی شهرستان شهریار، امامزاده شعیب و دانیال

برخی از شهدا

  • 3 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: شهریار
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان شهریار / گلزار شهدای روستای رامینی

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای رامینی شهرستان شهریار، امامزاده شعیب و دانیال
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا