همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا برکاده بالا

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا برکاده بالا

برخی از شهدا

  • شهید سیروس عابدینی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: کوچصفهان
  • آدرس گلزار شهدا: گیلان کوچصفهان جاده خشکبیجار جاده لاله دشت روستای برکاده بالا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا برکاده بالا
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا