همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای پیغمبر رباط کریم - امامزاده حضرت لوت پیغمبر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای پیغمبر رباط کریم - امامزاده حضرت لوت پیغمبر

برخی از شهدا

  • 4 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: رباط کریم / مرکزی
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان رباط کریم / مرکزی گلزار شهدای روستای پیغمبر رباط کریم - امامزاده حضرت لوت پیغمبر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای پیغمبر رباط کریم - امامزاده حضرت لوت پیغمبر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

جنوب غرب تهران – شهرستان رباط کریم روستای پیغمبر