همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای آقا سیدمحمد یمنی علیه السلام لاهیجان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای آقا سیدمحمد یمنی علیه السلام لاهیجان

برخی از شهدا

  • مزارحاجیه راز فروش مادر بسیجی شهید 15 ساله محمدرضا علی پور
  • شهیده خردسال الهام تاش
  • شهیده نوجوان ندا خواجه تاش
  • شهید نوجوان افشین خواجه تاش
  • شهید مهرداد حسن پور
  • شهید اسکندر حق گو

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: لاهیجان
  • آدرس گلزار شهدا: گیلان لاهیجان خیابان کاشف السلطنه شرقی کوی گلزار شهدا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای آقا سیدمحمد یمنی علیه السلام لاهیجان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا