همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای سیاه سنگ پردیس

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای سیاه سنگ پردیس

برخی از شهدا

  • 4 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: پردیس / بومهن
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان پردیس گلزار شهدای سیاه سنگ

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای سیاه سنگ پردیس
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا