همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا وحیدیه، هارون

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

  • 8 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: شهریار / وحیدیه
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان شهریار / وحیدیه گلزار شهدای هارون

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا وحیدیه، هارون
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا