همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزارشهدای چمخاله

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزارشهدای چمخاله

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: چمخاله
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهرچمخاله گلزارشهدای چمخاله

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزارشهدای چمخاله
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا