همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای بید گنه ملارد - امامزاده قاسم بیدگنه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای بید گنه ملارد - امامزاده قاسم بیدگنه

برخی از شهدا

  • 1 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: ملارد
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان ملارد گلزار شهدای بید گنه ملارد - امامزاده قاسم بیدگنه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای بید گنه ملارد - امامزاده قاسم بیدگنه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا