همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای گیل چالان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای گیل چالان

برخی از شهدا

  • شهید ابراهیم ساده هندوخاله
  • شهید داود وثوقی نودهی
  • شهید غلامرضا گیل چالانی
  • شهید حسین شکوری گیل چالانی
  • شهید رحمان رحمانی گیل چالانی
  • شهید سید حسین جوادی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: رضوانشهر
  • آدرس گلزار شهدا: گیلان رضوانشهر جاده دارسرا گلزار شهدای روستای گیل چالان

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای گیل چالان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا