همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای سید ابوجعفر ابن زین العابدین علیه السلام

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای سید ابوجعفر ابن زین العابدین علیه السلام

برخی از شهدا

  • شهید یزدان احمدنژاد
  • شهید محمدمحمدنژاد
  • شهیدمحمدرضامرادپور
  • شهید مهرزادکاظمی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: بندرکیاشهر
  • آدرس گلزار شهدا: گیلان بندرکیاشهر جاده چمخاله

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای سید ابوجعفر ابن زین العابدین علیه السلام
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا