همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای بهشت ام کلثوم سلام الله علیهاکوی امام خمینی بندرکیاشهر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای  بهشت ام کلثوم سلام الله علیهاکوی امام خمینی بندرکیاشهر

برخی از شهدا

  • شهید کام بخش شجردوست
  • شهید ناصر حسن نژاد
  • شهید حمیدزیرک

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: بندرکیاشهر
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان بندر کیاشهر کوی امام خمینی (ره)

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای  بهشت ام کلثوم سلام الله علیهاکوی امام خمینی بندرکیاشهر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا