همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای گمنام(گلنام) فاز 3 اندیشه شهریار

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

  • 5 شهید گلنام در این گلزار شهدا آرمیده اند. شهید گلنام - سلام و درود بر شهید گلنام، گمنامی که آشناترین است.

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: شهریار / مرکزی
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان شهریار گلزار شهدای گمنام(گلنام) فاز 3 اندیشه شهریار

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای گمنام(گلنام) فاز 3 اندیشه شهریار
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا