همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا روستای تازه آباد

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: رضوانشهر
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان جاده بندر انزلی، رضوانشهر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا روستای تازه آباد
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا