همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای صفادشت ملارد - امامزاده حمزه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای صفادشت ملارد - امامزاده حمزه

برخی از شهدا

  • 5 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: ملارد / صفادشت
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان ملارد گلزار شهدای صفادشت ملارد - امامزاده حمزه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای صفادشت ملارد - امامزاده حمزه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا