همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا رشت، مسجد چله خانه رشت

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

  • مزار دکتر حشمت

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: رشت
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر رشت میدان دکتر حشمت مسجد چله خانه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا رشت، مسجد چله خانه رشت
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا