همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای ایرین، امامزاده ابراهیم اسلامشهر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای ایرین، امامزاده ابراهیم اسلامشهر

برخی از شهدا

  • 2 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: اسلامشهر
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان اسلامشهر گلزار شهدای ایرین، امامزاده ابراهیم اسلامشهر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای ایرین، امامزاده ابراهیم اسلامشهر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا