همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای املش

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای املش

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: املش
  • آدرس گلزار شهدا: گیلان شهرستان املش بلوار شهدا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای املش
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا