همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای صباشهر شهریار

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای صباشهر شهریار

برخی از شهدا

  • 16 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: صباشهر
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان شهریار / صبا شهر گلزار شهدای صبا شهر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای صباشهر شهریار
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا