همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا سیدشریف

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا سیدشریف

برخی از شهدا

  • شهید امین حسین پور
  • شهید حسن زارع شریفی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: شفت
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر شفت جاده شفت جیرده دهستان آقا سید شریف

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا سیدشریف
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا