همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای شلمبه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

  • 9 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: دماوند / گیلاوند
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان دماوند / گیلاوند گلزار شهدا روستای شلمبه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای شلمبه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا