همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزارشهدای گلخندان پردیس بومهن

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزارشهدای گلخندان پردیس بومهن

برخی از شهدا

  • 2 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: پردیس / بومهن
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان پردیس گلزارشهدای گلخندان پردیس بومهن

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزارشهدای گلخندان پردیس بومهن
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا