همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


مزار یادمان شهید حسین املاکی، شهر لنگرود بخش کومله روستای کولاک محله

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

مزار یادمان شهید حسین املاکی، شهر لنگرود بخش کومله روستای کولاک محله

برخی از شهدا

  • مزار پدر و مادر گرامی شهید حسین املاکی در همین مکان واقع شده است. روحشان شاد

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: لنگرود بخش کومله
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر لنگرود بخش کومله روستای کولاک محله مزار یادمان شهید حسین املاکی

مکان دقیق گلزار شهدا

مزار یادمان شهید حسین املاکی، شهر لنگرود بخش کومله روستای کولاک محله
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا